יוסי ק.

המצפה לבלתי צפוי- מצפה לשווא. כל דבר שניתן לצפותו-צפוי.

מנורה

שיר על ההתנתקות

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה