אני סתם אחד,

לא מציאה גדולה

בטח לא עם הלשון שלי

שהיא חדה כמו שוט

ועם הרגשות שלי

שהם מתחממים וכבים

במהירות החושך

כשאני רק פותח פה

כל הבנות שולפות

ציפורניים

במין גאוה פגועה

שנאצרה

מאות שנים

ויורות

אני שואל למה

ועמוק בפנים

הן יודעות.

ממעמקים

קראתי אליהן

אבל סירבתי להיות לעפר

ואותי

אף אחת

לא תסובב.

תראו את הגברים היום

תקשיבו לשירים

אלה  לא שירי אהבה

אלה שירי

עבדות.