ליטל לוי

כותבת בשביל עצמי,בשביל הרגשות שלי ובשבייל אחרים....

כאב

בגן הילדים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה