כל אדם נולד בכדי לכתוב

ספינקס

סיכוי נוסף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה