כל אדם נולד בכדי לכתוב

קו 400

סיכוי נוסף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה