פנחס לבנה

אדם מן היישוב.

לרגע

גשמי ורוחני

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה