פנחס לבנה

אדם מן היישוב.

אודך

אין לי חברים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה