אני עצמי ואנכי

היא כ"כ

חורף

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה