אני עצמי ואנכי

קטע.

זוג עיניים

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה