היא כ"כ אומללה.
 תמימה
 סגורה
מופנמת
בודדה
שקטה
מפוחדת
עצובה
נסערת
שבורה
מחוקה
מאוכזבת

היא כ"כ ...אני.