מסך אפור מכסה עיניים. ימים רבים מחוסרי שינה, קולות גבוהים מרוחות השמים מעבים את מעטפת הכובד. קטעי משפטים בוקעים מהמצולות, מלווים בטיפות אפורות. חושך מוחלט. חמימות עוטפת, קרני אור צלולות, פעמוני גיל מכל עבר מהדהדים בחוזקה, לא מרפים. קטעי חלום עולים באויר, מתפרקים. בהירות מחזקת. את הנעשה, אין להשיב.