מנסה למחוק

את האדים,

לגרש את השדים.

מתקדמת

יום ועוד יום ועוד

נשארת

נטועה במקום.

לכולם פנים

דומות,

מבטים משונים,

דעות.

רוצה להרגיש

את האויר,

ברגל

יציבה על

המדרגה

הבאה.