בס"ד א. פוסע בשבילי ביתי - בית ה' שועלים מהלכים עושים כבשלהם ב. לא נטלתי מקלי גם לא צרתי סדיני ידעתי ימים, עת דמים בדמים נגעו ג. אהה זכריה כהן א-ל ידעת כי כשלנו בעווננו קול דמך עודו זועק מדומן ד. קחתי עימי דברים שבתי אל א-ל ה. לא רוויתי דיי לא ידעתי אילפן חדש בחדוה מבחירי צדיקיא ו. דרשתי בית ה' טרם חזיתי נועם א-ל, טרם ביקרתי היכלו עשרה בטבת, ה'תשס"ד