בס"ד ואז כשפגשתי במבטך לראשונה, עף גיץ מעינייך השוקקות חיים אלו העיניים הצוחקות שלך ונצרב באישוני ולא ידעתי אם אני רוצה ופחדתי שוב להפגע. נשרפתי בלי לדעת כיצד ומדוע. שבית אותי במבט אחד ומאז נפתחתי לבלי שוב. ונגלתה לנפשי מניפת נשמתך זוהרת וצבעונית כל כך יפיפיה. ורצון שיהיה לך רק טוב תמיד רק טוב.