בסופו של דבר הכל מגיע למסקנה אחת "אין עוד מלבדו!" ואנחנו נפעמים מזה תמיד איך יכול להיות מצב כזה? אהבה כל כך גדולה? העקידה מסבירה את הענין וכמו באהבת ד' כך היא האהבה אהבת האמת של איש ואישתו שוברת כל מחיצות בונה את העולם בוהקת בצבעי האש שלה גוונים שמתערבבים ובסופו של דבר יוצרים אחדות שלימה חיבור אמיתי...