בס"ד.. בעזרת ה'.. הכל בעזרתו... להבין שאין לי כח עצמי.. כל כוחותי שלו המה.. להבין שאין לי דעה ותבונה כל תבונתי ודעותיי ממנו הם באים.. להבין שאני אדם נטול הכל נטול חיות , תלויה רק בו, 'כי רגע באפו חיים ברצונו'... להבין זאת ואז להתפלל- 'אלוהי! נשמה שנתת בי טהורה! א-ת-ה- בראת א-ת-ה- יצרת א-ת-ה- נפחת בי וא-ת-ה- משמרה בקירבי וא-ת-ה- עתיד ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא... ' להבין זאת ובהשפלה והתבטלות לבקש- 'וחוננינו מאיתך חכמה בינה ודעת ברוך א-ת-ה- ה' חונן הדעת.' להבין ואז בכוונה להתחנן- 'רפאינו ... כי אל רופא רחמן ונאמן א-ת-ה- ברוך... רופא חולי עמו ישראל...' ולצאת מהתפילה מלאים מכח שיפלותינו... להבין שכל דקה דואגים לנו לכל מחסורינו.. שיש איתנו מהות נצחית שמגינה ומיטיבה איתנו תמיד... לצאת מהתפילה ולדעת ולהבין ולחיות את עזרתו יתברך... בס"ד.