יום העשור פורש כנף, פרוכת בצבע לבן, חזן מצחצח גרונו סעודה לפני צום בכיפור תשל"ד צפירת אזעקה מחרידה גיוס המונים בהול לבן נרמס באדום, משהו שם קרה בכיפור תשל"ד וגולדה, דיין ואלעזר וחיילים במעוזים, צליחה של התעלה צליחה של ימי התום בכיפור תשל"ד והלב אומר תהילים והשטח אומר טילים והחזן קורא מהדף: שושן עמק איומה. ועמק הבכא איום בכיפור תשל"ד משהו שם קרה בכיפור תשל"ד