כלובן יונים, נפרוש כנפינו! נגביה עוף, כשמש בהֶנֶץ - זרחה. עם אש - השחר, נתעורר לתקופה אחרת. בצון - טללים, תשקנו התקווה.