שוב בערגה, משתוקקת אליך כמו בתחילה. להתעורר לזריחה לחוש את החלום בכמיהה נכספת אני לראותך כל שניה כל דקה. והתשוקה מבעבעת בתוכי כמו מים רותחין כמו קצף הגלים, להיות איתך בתוך שמים כחולים. שוב בערגה, להתעורר לזריחה איתך! להישבע שאוהבת להכיר מה שלא ידעתי עד כה להיות שבויה לאהבתך ולדעת אותך כל שניה כל דקה.