בסיני מצאנו מנוחה בשלווה המדברית מצאנו יופי חבוי באלמוגים ושקט שוחה בין הדגים אהבה מדברת בלחש ולאט בלי לשפוט קיבלנו את הרגע כמו שהוא ניתן לנו, כמעט. בסיני נגענו באדמה ובעפר רחצנו במים טורקיזיים שיכשכנו כמו ילדים ובלילה אחד, זרוע כוכבים השטנו נרות על המים הקרירים. ספטמבר 2000