פתחת לי דלת היישר אל תוך תהום שחור נפלתי. חשבתי שיהיה שם מישהו לתפוס אותי שלפחות תהיי לי את. לא ידעתי שליפול יהיה כל כך כואב. ואלוהים, אמרתי, קראתי אם אתה אוהב אותי עכשיו זה הזמן להראות לי את זה אחרי הבור שכריתי לעצמי ונפגעתי אתה שם - כדי לרפא.