זמן מדבר איטי וממכר שיעמום שלווה ורוגע כאילו לקוחים מסרט אחר אין עצים אין הפוגה מהשמש זה את והמדבר, הלגונות, האלמוגים ובלילה בשמיים מילארדים של כוכבים חם וקר לח ויבש אפילו בכאוס אפשר חוקים לבקש ספטמבר 2000