מפתח לי נתנה ועל מסגר נעול גנה. דבר היא לא אמרה דבר היא לא הוסיפה, וסוד אחד נשאר, וסוד אחד נשמר. זה סוד שלא אדע לעד, לעד ולעולמים. מין לחש רז, מילות קסמים. אי מפתח לליבה ואיך פותחים הדלת. מפתח לי נתנה ועל מסגר נעול גנה. דבר היא לא אמרה, דבר היא לא הוסיפה. מפתח הא לך ואלף עוד ברכות ליום הולדתך. רק רז אחד היא עוד תסתיר, מין לחש רז, מילות קסמים. אי מפתח לליבה ואיך פותחים הדלת.