בס"ד  

  

    ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה יעקב ורחל, רחל ויעקב סיפור מושלם של אהבה איך זה ששבע שנים אינם נראים כמו נצח איך העבודה לא עוצרת כאשר האהבה בלב בוערת מהו סוד הקסם מהו סוד האהבה יעקב ורחל גלו לנו את סוד הבאר הסוד רמוז בפסוקים באהבתו אותה יעקב לא אהב את עצמו אלא את רחל הקדושה כשאומרים היום שאוהבים מתכוונים לאותם פרפרים שעושים לי טוב עמוק עמוק בפנים זה בהחלט חשוב אך מה עם הצד השני האם אני באמת אוהב אותה לא רק בגלל הטוב שהיא מעניקה קצת קשה לעשות את ההפרדה קשה ולעתים בלתי אפשרי אבל מה לא עושים בשביל אהבה סוחפת, אינסופית ומבטיחה