בס"ד

    

די , מספיק לא יכולה יותר לשתוק עוצרת זמן רב את הסבל העמוק אמרת שזה יחלוף שזה רק זמני אמרת שתשתפר אמרת שזו אני ואני האמנתי לכל מילה ומילה לכל מילה שלאחריה באה המכה הארורה עוד ועוד הזדמנות חשבתי שאני אוהבת נתתי לך את כולי ועכשיו אני כואבת לך עכשיו לפני שיהיה מאוחר קשה לי מאוד אבד לי המחר .......