למאמר המעודכן שלי, בבלוג תורה ומדע, אנא גלוש לבלוג תורה ומדע בכתובת:
 http://toraumada.blogspot.co.il/2017/06/Korach-Aaron-rod-and-almond-miracles.html

ניסי מקל אהרון בפרשתנו אנו קוראים על נס שעשה הקב"ה במקלו של אהרון, כדי להוכיח קבל עם ש-ה' בחר בו ובזרעו לכהונה: "והנה פָּרַח מטה אהרֹן לבית לוי ויֹצֵא פֶרַח ויָצֵץ צִיץ ויִגְמֹל שקדים" (יז, כג). ה"מעם לועז" מבאר את הניסים שנעשו במקלו של אהרון: "הנס האחד: שהשקד פרח והנץ שני פרחים, האחד נשר שכן דרך הטבע שאחרי שצומח הפרי נושר הפרח. והפרח השני נשאר לעולם הן בקיץ והן בחורף. הנס השני:שהוציא המטה שני מיני שקדים: מתוקים ומרים. המתוקים היו בצד הימני של המקל, והמרים בצידו השמאלי. כשישראל היו עושים רצונו של מקום היו אלה שבצד הימני פורחים ורעננים, וכשלא היו עושים רצונו של מקום היו פורחים אלו שבצד השמאלי ואלו שבצד הימני נעשים מרים". נעמוד על טיבם של ניסים אלו: תפקיד הפרח בצמח: הפרח הוא למעשה ענף מקוצר שבו מרוכזים איברי הרבייה של הצמח. הכותרת הצבעונית מצויה בעיקר בצמחים המאובקים ע"י בע"ח ותפקידה למשוך את בעלי החיים (צמחים המאובקים ע"י הרוח הם לרוב קטנים ולא צבעוניים). בפרחים רבים המאובקים ע"י חרקים ושאר בע"ח יש גם צוף מתוק והם מדיפים ריחות חזקים. גם הללו נועדו כדי למשוך את בעלי החיים המאביקים. ה'אַבְקָן' - הוא האיבר הזיכרי של הצמח ואילו ה'עֱלִי' - הוא האיבר הניקבי של הצמח. כאשר גרגירי האבקה מגיעים לצמח חלה ההפריה (כלומר, תא ההאבקה מתחבר עם גרעין הביצית הנמצא בעלי). לאחר ההפריה, נושרים איברי הפרח או נובלים, ומן השחלה (המצויה בעלי) מתפתח פרי המכיל בתוכו זרעים. הפרח נובל, כיוון שהוא סיים את תפקידו-לשמש איבר רבייה לצמח. במקלו של אהרון, שלא כדרך הטבע, הפרח לא נבל למרות שסיים את תפקידו! תפקיד גרעין-התא: מה קובע את סוג הפרי ותכונותיו בצמח? הקדמה: כל האורגניזמים החיים מורכבים מתאים, החל בעץ הסקוויָה הגדול ביותר, וכלה בחיידק החד-תאי הקטן ביותר. כל האורגניזמים החיים מורכבים או מתא אחד או מאוסף של תאים. על התא למלא כמה תפקידים: עליו לבצע את הפעולות הביוכימיות של החיים, עליו לייצר ולעבד אנרגיה ועליו לאחסן את המידע הגנטי שיש להעביר לדור הבא. לתאים יש מבנה מורכב המאפשר להם לבצע מטלות אלה. לאורגניזמים מתקדמים, חד-תאיים ורב-תאיים כאחד, יש גרעין בתאיהם. לתאים פרימיטיביים, לעומת זאת, אין גרעינים והדנ"א שלהם נע בסלילים חופשיים בגוף התא. ולענייננו: גרעין התא המרכיב את הצמח והפרי, אחראי לקביעת סוג הפרי ותכונותיו. הגרעין בתא ממלא שני תפקידים עיקריים: 1. ויסות גידולו והתפתחותו של התא. 2. העברת התכונות התורשתיות. לכל סוג של צמח סוג של תאים עם גרעין המכיל את המידע על התכונות של הצמח והפרי אשר יצא ממנו. החומר התורשתי שבגרעין (מולקולות DNA) הוא זה שקובע את סוג הפרי ותכונותיו. בנס מקלו של אהרון הקב"ה שלט על התכונות התורשתיות הנקבעות ע"י גרעין התא, כך שטעם הפרי לא היה תלוי כלל בגרעין התא אלא במעשיהם של ישראל.