היא אכלה אותה מ ה ר בלי להשאיר . נראתה כמו רוח סערה אשר את הפרוסה חטפה, רק כי הייתה באותה ההשמדה