שבילים יובילו אל גיא ההריגה בתוככי יער בו יגוף הסער עלי אדמה קולה לא נדם תזדעזע תחתיה, דם בה ירתח בדבר לא תרצח צעקת וצוקת עם אביון ורש הנשחט ונרמס לא עוול בכפו על דבר יהדותו שבילים משם יובילו השמיימה לרקיע, קול דמים בדממה זועק מתוך האדמה!