והיה ביום ההוא

נתגשמה הנשמה

והיו לבשר אחד

חתן וכלה

 


דלת נפתחה ברקיע

וקול יצא ממרומים

רגע של קסם הפציע

ואורות הציפו עולמים

 


נשמת איש ואישה

 


גן העדן נתגלה

לפניהם דרכה של תורה

ימים של אהבה מופלאה

התחלה של המשכה

 


ברכת ה' תהא נחלתם

חסד ואמת יסובבוביתם

בקדושה וטהרה יבנובניינם

על אדני האמונה בה'מבטחם

 


________

מוקדש באהבה לחברי היקר, דורון, ולאשתו לעתיד, גליה, לרגל נישואיהם.