בס"ד

מי אני?


אני אני!
ואולי לא?
אולי אני זה כולם, או בעצם כולם זה אני?
כנראה שלא, כי גם אתה נמצא בין כולם.
אך אולי אינך קיים? כי אם רק אני?
זה לא יתכן, כי גם אתה שואל אותה שאלה!
או שלא?
אך בעצם אולי גם אני אינני אני?

אך כנראה שאני ואתה אותו דבר,
וכולנו זה אנחנו, כל אחד.