הנה הסתיו משיל עליו בצרורות
כברושי אילן נחשפות צמרות
עבים מתקדרים גלים נסערים
סוף דרכם של הימים החמים

צינת האוויר מרעידה מתערבלת
כנף משיקה ציפור תיירת
שיר אפור בלחנו נוגה תווים
וקרירות מרחפת על גלים סוערים

קוצרים ברינה מגלם יניפו
לזכות ולחפור באהבה לעדור
אדמה את ענפיה תחבוק לעד
היא יודעה כי הקיץ כבר נדד

ושוב הוא מגיע חגיגי ומוכר
להזכיר בקרירותו לעולם שאינו זר
להבטיח פניו על פני ענניו
להתפלל לברכה ולהרוות מגשמיו

© כל הזכויות שמורות לאלי משעלי