אהובי, קדשני
רק זאת אבקש,
קדשני במילתך
בטוהר ידך
קדשני ואמתין
עד כי יבוא

אסורי ,אהבני
רק זאת אבקש
אהבני בכילאך
בידיך האזוקות
אהבני ואמתין
עד כי יבוא

נשמתי ,חבקני
רק זאת אבקש
חבקני אל ליבך
בזרועותיך הרכות
חבקני ואמתין
עד כי יבוא

מחמדי ,שאני
רק זאת אבקש
שאני אל קברי
בכפות ידיך
שאני ואמתין
עד כי יבוא שילה.