אם אתה רוצה להגשים חלום, אל תישן. (את המשפט שמעתי מפי חברתי הטובה יהודית)