"בשעה שאנו מפחדים ביודעים שמא איננו אהובים, הפחד האמיתי, אם כי הלא-מודע בדרך כלל, הוא הפחד לאהוב".(עמוד 110) מתוך: אמנות האהבה/אריך פרום