כתיבה היא תרפיה,

כתיבה היא תווים.

כתיבה היא הזמר

ללא המילים.

 

כתיבה היא החול,

כתיבה היא צדפים.

כתיבה היא כזרם

של מים חיים.

 

כתיבה היא כוכב,

כתיבה זה חלום.

כתיבה היא ירח

בלילה אדום.

 

כתיבה היא הפצע,

כתיבה היא מזור.

כתיבה היא מרגוע

ללב השבור.