הייתי נס הישר אל תוך לגיון

שיתקע בי אלף רומחים

רק לא חץ אחד של קופידון

 

הייתי רץ הישר אל תעתוע

שיחליף את שפיותי בהזיות

שכן לחיות איתך רגוע

איננו אלא שביל לאבדון