הוא נשאב, נדחף        לתוך ענן של אש      

שחור על גבי לבן.      

נפגש עם אחורי הישות          אספקלריה מהירה     

עבר על כל חוקי התנועה.

ארבעים יום וארבעים לילה     לא אכל לא שתה.     

נשאב, עשה, לא הייתה לו ברירה.

התעופף לראש ההר.                       גם פה ולשון לא עיכבו בעדו.

באותה פגישה עם האלוהים.             כל סתרי תורה התגלו לו.      

----------------------------------------

לנו נשארו דברי תורה סוטרים.                  נשמה בוכה במסתרים.

שיער הראש סתור     פה מותר שם אסור     אין צחור ברור.

ברברת, תקשורת, מלכודת, מדמנת.

ואין משה שימשה                ואין נביא שיביא.

יש רק אדם שירק דם, וידם.

יאזין לסתרי ההוויה הלוחשת בצריחה זכה

היה עולם העלם וברא את עצמך מחדש.

חיה את הנצח שברגע

הייה כשרף הנשרף ונולד כל שנייה ורגע

עוף חול, אורובורוס.

  • 27/5/2009