גוף החימום שלמעלה ממנו, נראה רחוק מתמיד.

 

יש לנו זכות להיות עיסתיים לא אחידים.

 

אך כשתבנית מטה מבקשת הידבק בי,

 

הישמר מן היובש הפושה בחדרי הנשמה.

 

סור מרע, יש דף אפייה, תורה.

 

חמאה משמחת.

  • 10/6/2009