בדמעה ברינה

*

שתיקה

בתום תשרי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה