גשם בא למדרכה

מותיר אותה

קרה יותר

ואפורה יותר,

אוספת אליה

פסיעות ועלים

שמסרבים להבלע בין ריבועיה.

 

גשם מגיע לכביש.

הופך אותו

מראה שחורה וארוכה,

פסי אינסוף של אור

נגמרים במכונית ממהרת.

 

גשם פוגש אדמה.

עושה אותה

רכה יותר

תחוחה יותר, 

בוכה יותר.

רוצה לצמוח את עצמה,

לנשום עמוק.

 

(וגם אתה פוגש אותי 

בחורף)