נושאת על גבי את צער העולם.

היש לב וישא צערי?

הוא איננו נישח

בפי,

בפי מאזיניו:

נשמה גדולה דופקת לי-

עורי! קיצי! בא קיצי!

אך רחמי בל עימי,

סגור במכלאות אלוקי.