סתם אחד

פגש את רק אחד

אמר לו

תהיה נחמד

עשה אותי,גם,רק אחד

אחד,יחיד ומיוחד

שוה בנפשך,שיש אחד

מרכין ראשו לכל אחד

נושק בפיו של כל אחד

.קורע שניים,גואל אחד