יש פעמים ונסגרים הפתחים

אל מה שנדמה כהבטחה

כנצח

היתה זו אולי נסיכה עירונית

צעירה,עזת מצח

עת בוקר אחד, תפוסת שרעפים

כשצל מאחר בעיניה

נכנסה בלאות אל אחד הפתחים

נועלת דלתו אחריה