המחיצה אינה כה סופית

כפי שחושבים

החמר,חלול הרבה יותר

ממה שמשערים

למרות כבדו של הזמן

והסיכוי המועט שהוא מותיר

העקשנות תשתלם לי לבסוף

איך שהוא אחדור אל מנהרות האין הצרות

בתוכן,אני מאמין,יהיה המזג נוח

וריח יסמינים בחללן ירחף