אהבה

כתם אופיר

וצליל בצילו

לא פעם נוגה

ופעם שובה

אכן, מארז קסמים

 

עדי אהבה

מילת תכשיט