טיוטה

 

עטיפה שקופה, מחברת

דיו כחול חלול

שם, וכתובת - ריקים

שורות רחוקות

ותיבות ריקות

כתמי אצבעות

וידיים עסקניות

עמודים סדורים

במספרים של תור

 

מקצוע - שירה

כיתה - ריקה

ציורים, ואיורים

פרי שיעמום

מילים ואותיות

פרי מום

גיל, ומין - מי יודע מי

 

פסולת של עץ

טיוטת חיים