בחסר המלך

 

תינוק בר ברא אלהים

יונק עדן משדי הגן

לחם מלכים מלאכת מלאכים

לו לבר, בחצר המלך

 

קו לקו ופני איש אט אט

גבר / שבר מחבל הגן

מה לו לבר ומי לו לאב

בחסר המלך