שקיעה מכוערת

 

לצייר

שקיעה מכוערת

בצבעי שמן

שבצירי הדלת

זו אומנות

אומנות מהסוג שלך

לטבול אותי בירח

ולצייר אותי

חשוך

נועל נעל אחת

בחוץ