ילדה
תמימה
שאינה רואה
אינה שומעת
אינה מבינה
כך חושבים
כך אומרים
אך הם לא יודעים
שלאט לאט
נעלמת לה תמימותה
דועכת
נגמרת