ושוב זה קורה לי

כל פעם זה פוגע

כאילו זה לא היה כבר

כאילו זה לא נוגע

עיניים רטובות

גוף מתקשח

נשמות טובעות

רצון בורח