חוטים, סבוכים, מבולבלים

אתה יושב להתיר את הקשר,

ובנתיים,

מתיר את התסבוכת של עצמך, בתוכך.

את מה שהציק לך כל השבוע, כל החודש

והאושר שמגיע לאחר מכן,

הוא בלתי נתפס.