כואב

לרצות אותך

שמח

להיות איתך

פוגע

לדבר איתך

טוב לי

להיות איתך