סדורות אותיות הבֵּית - גימל - דַלֶת

כי אשרי הוא הבד שגמל בליבו

להתחיל את דרכו כמעט כבר מאַלֶף

למשנה הסדורה שאליה יבוא

 

  ומהות האדם תעוצב בבגדיו 

ורק זה הלַבוש בצניעות - יצטנַע

ולכן החייל - רק יוצדק במדיו 

וכהן הגדול - בבגדי כהונה

 

יש אומרים, במזל רק, נקרא בֶּגֶד - בֶּגֶד

אך הבֶּגֶד הוא בֶּגֶד הרי, לא בְּגַד

ועומדות באתב"ש שין-קוף-ריש שם מנגד

כי לשקר רגליים - אך לא מכנס בד

 

ואוי לו לבגד אשר רק בגידה הוא

הן רבו תחפושות אשר איש כי ילבש 

ייסחף הוא אל תוך מחוזות לא נודַעו

אשר את טיבם -תמצאו באתב"ש